„Ačkoli jsme nuceni evropské poháry hrát v jiných městech, tak jsme pyšní na to, že nejlepší basketbal v zemi se poslední dvě desetiletí hraje právě v Nymburce. V podstatě celé naše vedení jsou hrdí Nymburáci a vzhledem k tomu, že je to nyní dvacet let od chvíle, kdy Nymburk začal hrát nejvyšší basketbalovou soutěž, chceme souznění s městem dát najevo. Už v minulosti náš klub několikrát využil městské hradby v rámci propagace, ale nyní jsme chtěli ukázat, že Nymburk nabízí k vidění mnohem více,“ řekl PR manažer klubu David Šváb. „Chceme také poukázat na to, že stojí za to udělat si výlet do Nymburka i z větší dálky, podívat se na zajímavé památky a pak to večer zakončit návštěvou elitního basketbalu,“ dodal.

Podobné siluety má většina světových velkoměst, vytvořit ji i pro patnáctitisícové město byl oříšek, ale grafické studio v nedalekých Choťánkách si s tím poradilo velmi dobře a vznikla grafika, na které by každý Nymburák měl své město snadno poznat a která by ostatním měla ukázat, že je ve městě co vidět.

Nejtěžší volbou bylo, co z mnoha památek a zajímavostí do siluety vybrat. Nabízelo se například zařadit staré děkanství, renesanční radnici, Tureckou věž, Morový sloup, pivovar a další památky, volba nakonec padla na tuto pětici.

Gymnázium

Budova v Komenského ulici byla postavena v novorenesančním stylu v roce 1907 a již tehdy byla uváděna jako nejkrásnější a nejmodernější škola v celém Rakousko-Uhersku. Studovalo zde mnoho nymburských rodáků a osobností, z nichž nejznámějším je spisovatel Bohumil Hrabal, který zde v roce 1934 maturoval. Momentálně tam chodí i mnoho členů Basketbalové akademie Nymburk.

Secesní vodárna

V rámci celkové modernizace nechalo město na začátku 20. století vybudovat zcela nový vodovod i s novou vodárenskou věží. Ta byla postavena v roce 1904 podle projektu Osvalda Polívky, spoluautora Obecního domu v Praze. Secesní věž ve tvaru kalicha je funkční dodnes. Kulatý železný vodojem je umístěn v nejvyšší části věže, přičemž dno je 26,5 metrů nad terénem a vrchol střechy pak ve výšce 37 metrů. Objem nádrže je 412 m3.

Most přes Labe

Železobetonový most se třemi oblouky a dvěma nosnými pilíři byl postaven na místě původního dřevěného mostu v roce 1912 a byl prvním svého druhu v Čechách. Dodnes je hlavní dopravní tepnou města spojující oba břehy Labe. Původní dřevěný most měl i dvě brány, ovšem Zálabská brána shořela roku 1589 a Mostecká brána shořela při velkém požáru roku 1838.

Kostel sv. Jiljí

Vzácná ukázka gotické cihlové architektury, původně s dvěma věžemi, byl postaven v letech 1280-1380. Jeho štíhlá věž se vypíná do výšky 66 metrů a tvoří spolu s hradbami typickou kulisu města. Původně byl zasvěcen sv. Mikuláši – patronu námořníků, kolonistů a školáků, teprve během třicetileté války byl zasvěcen sv. Jiljí – patronu mrzáků a chudých. Chrám byl během své existence často ničen požáry i drancováním za třicetileté války. Smutnou událost z té doby připomíná pamětní deska u severního vchodu kostela, když 16. srpna 1634 po dobytí města tímto vchodem vnikli do kostela Sasové a všechny zde ukryté obyvatele města povraždili.

Opevnění

Hradby a vodní příkopy byly budovány zejména za vlády krále Václava II. v letech 1288 až 1305, tedy ke konci 13. století. Součástí opevňovacího systému byly dva pásy hradeb, z nich se však dochoval jen cihlový úsek se šesti věžemi přiléhající k řece Labi. Romantizující rekonstrukci této části hradeb provedl architekt Ludvík Lábler v letech 1905-09. Ani jedna z pěti městských bran se do dnešních dob nedochovala. Po velkém požáru v roce 1838 již nebyly opraveny a během 19. a počátkem 20. století, pak byly postupně zbořeny kvůli rozšiřování a úpravám silnic.