Je to jako na houpačce. Jednou má navrch tenhle soupeř, pak zase ten druhý. Téměř každý den jinak. A hlavně – vše mimo palubovku. Nedohraná kvalifikace o první ligu basketbalových kadetů věkové kategorie U16 mezi domácím Kolínem a Pečkami je provázena slovíčkařením, hrou s jednotlivými články soutěžního řádu a také odlišnými rozhodnutími řídících orgánů České basketbalové federace pro střední Čechy.

Zatímco sportovně – technická komise (STK) v úterý nařídila zopakovat přerušený odvetný zápas, který rozhodčí ukončili v 5. minutě druhé čtvrtiny poté, co je vulgárními výrazy napadal otec jednoho z pečeckých hráčů, ve čtvrtek už všechno bylo zase jinak. Výbor středočeské basketbalové federace vynesl nové rozhodnutí: Zápas se sice opakovat bude, ale ne celý. Začne se od okamžiku přerušení a ponechá se skóre. Kolín tedy dostane k dobru náskok, který si už jednou vybojoval a povede o 23 bodů (39:16). Tím pádem bude blíž k vítězství v celé kvalifikaci.

„Nařízení nového utkání by narušilo princip čestného sportovního soutěžení a ve svých důsledcích by neodůvodněně zvýhodnilo družstvo Spartaku Pečky,“ uvedl mimo jiné v odůvodnění rozhodnutí předseda výboru Jan Schödlbauer.

„Cítíme se morálními vítězi a jsme rádi, že výbor takhle rozhodl. Sice jsme požadovali kontumaci v náš prospěch a jistotu postupu, ale i takhle jsme částečně spokojeni. Výbor uznal, že jsme nenesli vinu na přerušení zápasu,“ řekla Ivana Koláčná, členka vedení BC Kolín.

V Pečkách naopak zavládlo obrovské rozčarování. Spokojenost s úterním rozhodnutím vystřídalo zklamání. Trenér kadetů Zdeněk Fejfar označil rozhodnutí výboru za nerozumné. „Udělali to takhle na poslední chvíli, navíc z vlastní iniciativy a nikoliv na základě odvolání Kolína nebo jiných podkladů. A to mě mrzí. My se také budeme bránit. Zápas sice odehrajeme, ale využijeme proti rozhodnutí výboru mimořádného opravného prostředku,“ podotkl Fejfar. Ten navíc upozornil na důležitý fakt: „Bude se hrát od času 5:00. Duel byl přerušen v páté minutě. Ovšem dnes už nikdo neví, jestli to bylo v čase 4:05, nebo 4:55. A to je v basketbalu hodně velký rozdíl. Za padesát vteřin se toho může hodně stát.“

Sobotní rozhodující zápas se hraje v kolínské hale Spojů už od 8 hodin ráno. A je takřka jisté, že se neobejde bez emocí. „Bude to bitva nervů,“ pronesla Ivana Koláčná.

Všechny podrobnosti ke kauze čtěte v rubrice "Související články."

Rozhodnutí o nedohraném utkání kvalifikace DL U16

Výbor Stč ČBF se na své schůzi dne 12. 6. 2008 zabýval z vlastní iniciativy okolnostmi nedohraného utkání kvalifikace o postup do ligy U 16 Kolín – Pečky dne 1. 6. 2008 v Kolíně, jakož i rozhodnutím STK Stč ČBF ze dne 11. 6. 2008, která nařídila opakování tohoto utkání v termínu 14. 6. 2008 bez přítomnosti diváků s tím, náklady spojené s tímto utkáním ponese Stč ČBF a v utkání mohou hrát jen hráči uvedení na zápise z nedohraného utkání a rozhodl následovně:

1) Rozhodnutí STK Stč ČBF ze dne 11. 6. 2008 se ruší

2) Utkání bude dohráváno od času 5.00 II. čtvrtiny a stavu 39:16 dne 14. 6. 2008 v Kolíně od 8.00 v hale SOU Spojů, Jaselská ul. (vchod z ulice Královská cesta) s tím, že dohrání tohoto zápasu se mohou zúčastnit jen hráči uvedení na zápise prvního nedohraného utkání. Fauly jednotlivých hráčů z prvního nedohraného utkání se započítávají.

3) Obě družstva hrají dohrávku tohoto utkání na vlastní náklady.

4) Na utkání jsou delegováni rozhodčí Kučera a Velda. Odměna rozhodčích viz článek 2. Rozpisu kvalifikace, náklady za rozhodčí hradí Stč ČBF.

5) Případ se předává k dalšímu řízení disciplinární komisi Stč ČBF.

Odůvodnění: Utkání bylo rozhodčími ukončeno z důvodu hrubých opakovaných urážek rozhodčích jedním z diváků, který po žádosti rozhodčích o jeho vyvedení na výzvu hlavního pořadatele odmítl opustit tělocvičnu. Tento divák byl z Peček. Při rozhodování ve věci řídící orgán tuto skutečnost nezohlednil a rozhodl o opakování utkání v souladu se SŘB, který podobné případy neřeší.
Při posouzení celého případu se výbor řídil především článkem XIV. 2 Stanov ČBF, podle kterého jsou orgány ČBF na všech stupních povinny dbát toho, aby práva členů vyplývající ze stanov, předpisů a řádů byla uplatňována v souladu s principy čestného sportovního soutěžení i s pravidly morálky. Je nepochybné, že chování diváka z Peček principům čestného sportovního soutěžení i pravidlům morálky odporovalo. Nařízení nového utkání by narušilo princip čestného sportovního soutěžení a ve svých důsledcích by neodůvodněně zvýhodnilo družstvo Spartaku Pečky. Výbor proto pokládá za nejoptimálnější řešení celé situace dohrání tohoto utkání za podmínek výše uvedených a proto rozhodl, jak výše uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možný mimořádný opravný prostředek, který musí být podán účastníkem do 7 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí a nevyžadují se pro něj náležitosti uvedené v čl. 41 (3) SŘB. O mimořádném opravném prostředku rozhoduje výbor ČBF.

Jan Schödlbauer, předseda výboru Stč ČBF