Na začátku měli manželé Macháčkovi v Novém Městě na Moravě k dispozici parcelu, k jihovýchodu výrazně svažitou. Směrem do náměstí byl situován původní obytný dům. Ve dvoře kolmo navazovaly původní hospodářské objekty umístěné podél vysokých zdí. Ty oddělují sousední pozemky.

„Místo je velmi kvalitní i tím, že je zasazeno do architektonicky zachovalého místa. Hodnotné jsou taktéž průhledy na okolní domy, vrstvení střech a zdí i kostelní věž,“ uvedl za architektonické studio Igloo Radek Fila.

Hlavním architektonickým konceptem návrhu byla symbióza a pocitové splynutí nové přístavby se stávající strukturou staveb.

„To ale současným, moderním přístupem a architektonickými detaily, nikoliv kopírováním historických forem,“ konstatoval Fila.

Pro stavbu domu byla zvolena zděná stěnová konstrukce s nosným obvodovým zdivem provedeným z vápenopískových tvárnic s vnějším zateplením. Vše bylo založeno na základových pasech. Stropy nad přízemím jsou dřevěné trámové se záklopem, doplněné pomocnou ocelovou konstrukcí. Konstrukce střechy je dřevěná, jako krytina byl vybrán falcovaný titanzinkový plech.

Tradiční materiály 

Materiálově se architekt spolu s investorem nechtěl odklonit od místních zvyklostí, proto tedy zvolil místně tradičně používané materiály. Tedy dřevo, ocel, bílou omítku, kámen, sklo.

V návrhu a samozřejmě při stavbě se podařilo velmi šikovně vypořádat se spádováním terénu, proto je přístavba rozdělena do několika výškových úrovní.

Tímto principem připadá pozorovateli dům menší, než ve skutečnosti je. Velkou roli hraje i kompozice především čtvercových oken s různou pozicí v ostění. Přidávají na vrstevnatosti a konstrukční rozmanitosti. V interiéru pak okna vypadají jako živé obrazy, které se mění dle ročních období a pouští do něj dostatek světla,“ míní architekt Radek Fila.