Díla si všimla i odborná porota prestižní české soutěže Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu, kteří ji zařadili mezi TOP 50 přihlášených projektů.

„Konstrukci lávky tvoří dva, vně skloněné ocelové oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Vzepětí oblouků bylo voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami chodců a nebránily tak volnému výhledu z lávky. Současně se myslelo na to, aby nezakrývaly chodcům jdoucím podél řeky pohled na historický most a střed města,“ popsal dílo Jiří Stráský za realizující architektonickou kancelář Stráský, Hustý a partneři s.r.o, (SHP) Brno.

Na rozdíl od jiných lokalit se z nové lávky neměla stát absolutní dominanta města Nymburk. Proto je jeho konstrukce šedozelená, celé dílo proto souzní s krásnou polabskou krajinou a také se nijak „nebije“ se stávajícím historickým mostem. Most má osvětlený chodník, ale vše je řešeno tak, aby nevytvářel nadměrný světelný smog.

Mostovku o celkové délce 204 metrů a celkové šíři 5, 5 metru tvoří spojitý nosník o osmi polích s rozpětími od 16 do 72 metrů.

Velmi zjednodušeně řečeno se stavělo tak, že střední část mostu zhotovitel smontoval na břehu a následně byla na lodi dopravena a dále vyzdvižena na plánované místo. Ke smontované konstrukci pak byly přivařeny krajní části oblouků. V poslední fázi byly postaveny chodníkové vrstvy tvořící izolaci konstrukce, namontováno zábradlí i osvětlení.

Práce začaly v září 2020 a skončily o rok později.