VYBRAT REGION
Zavřít mapu

On-line rozhovor s hejtmanem Milošem Peterou

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera odpovídalčtenářům Nymburského deníku v on-line rozhovoru.

On-line rozhovor s hejtmanem Milošem Peterou

Miloš Petera

Tento rozhovor byl ukončen dne 27.4.2016
DOTAZ: Dobrý den,
kdy reálně se můžeme dočkat vlakového spojení Praha - Ml. Boleslav přes Milovice?
Kdy bude možné přivítat první investory v bývalém vojenském prostoru Milovice?
Jak Vy osobně vnimate, když slyšíte, jméno Milovice a co popr. osobně chystáte pro Milovice udělat?
Děkuji
Dvořák
ODPOVĚĎ:Vlakové spojení mezi Milovicemi a Mladou Boleslaví, tzv. Všejanská spojka, je součástí pátého koridoru. Podařilo se dojednat se SŽDC, že Všejanská spojka je jednou z etap pátého koridoru a měla by být řešena samostatně, což by její výstavbu mohlo urychlit. Dle mého názoru projekční příprava a projednání dokumentace může trvat 4 - 5 let a poté dva roky samotná realizace.
Pokud jde o investory pro Milovice, prioritou je dokončení demolic. Chtěli bychom je dokončit do konce roku 2017 a poté by mohli přijít první investoři.
Když slyším jméno Milovice, vybaví se mi nejmladší město v České republice. Pro mladé lidi v tomto městě je třeba vytvořit podmínky pro hezký život. Proto chceme rozvíjet "české serengeti", tedy chov divokých zvířat, cyklostezky a další možnosti pro volnočasové aktivity.
DOTAZ: Proč máte zájem na likvidaci nemocnice Městec Králové a prosazujete Nymburk?
Nemocnice Nymburk jednak nemá mj. dobrou pověst, prostředí není nic moc a myslím, že není na úrovni Městce pokud jde o personál a kvalitu péče.
ODPOVĚĎ:Já jsem vždy prosazoval spojení nemocnic Nymburk a Městec Králové, protože se domnívám, že nově vzniklý subjekt by mohl být v lepší ekonomické kondici. Musíte si uvědomit, že na malém území existují dvě krajské nemocnice, Kolín a Mladá Boleslav, a dvě nemocnice se základní akutní péčí. Z hlediska veřejného pojištění je tento stav velmi problematický. Já nejsem pro likvidaci městecké nemocnice, ale pro restrukturalizaci její akutní zdravotní péče.
DOTAZ: Dobrý den, pane Petero
Nedávno Krajský úřad rozhodl(nepravomocně) že firma AZOS CZ musí zastavit výrobu. Tři dny na to ten samý krajský úřad vydal souhlas se 4. Změnou IPPC. (Povolení k výrobě). Co si občané o tom mají myslet?

Firma AZOS CZ vypouští do ovzduší toxické látky. Stížnosti občanů na chemické ovzduší ve městě neberou konce. Proč doposud Krajský úřad nenechal instalovat stacionární měřič organických těkavých látek, anorganických kyselin (zejména užívané HCL, H2SO4) a prachových částic (firma nemá zpevněnou manipulační plochu)?

Je podle Vašeho soudu dobré aby 50 m od souvislé zástavby rodinných domů fungovala firma na galvanickou úpravu kovů? Proč nyní když vidíte realitu (soustavné porušování podmínek) jste neinicioval odebrání Povólení k výrobě ?
Dekuji
ODPOVĚĎ:Během uplynulých dvou měsíců krajský úřad rozhodl o několika věcech, a to:
1/ Z hlediska dodatečného stavebního povolení převedl rozhodovací pravomoc na stavební úřad města Kolín, který si vyžádal tříměsíční odklad pro přijetí rozhodnutí.
2/ Ve věci pozastavení provozu krajský úřad odebral rozhodovací pravomoc stavebnímu úřadu Nymburk a rozhodl o zastavení výroby. Toto rozhdonutí je nepravomocné, AZOS se může do 30. 4. odvolat k Ministerstvu pro místní rozvoj.
3/ Ve věci IPPC se jedná o čtvrtou změnu, která zpřísňuje podmínky provozu.
O prvních dvou bodech rozhodoval stavební úřad, ve třetím odbor životního prostředí. Tyto záležitosti spolu nijak nesouvisí a nejsou ve vzájemném rozporu.
Pro doplnění uvádím, že postup krajského úřadu v celé této věci prošetřil zástupce ombudsmana a žádné pochybení neshledal.
Pokud jde o měření pachových látek, je současná legislativa nedokonalá, a proto budu iniciovat úpravu příslušného zákona s důrazem na stanovení metodiky určení koncentrace pachových látek v rozhodnutí.
DOTAZ: Dobrý den pane hejtmane.

Ptám se Vás na AZOS CZ. Občané Nymburské části Zálabí jsou téměř 3 roky vystaveni ovzduší prosyceném jedy. Krajský úřad dlouhou dobu popíral příčinnou souvislost s uvedenou firmou. Až nyní - sice nepravomocně - rozhodl, že Azos musí zastavit výrobu. Stížnosti občanů na zdravotní problémy (pálení sliznic) neberou konce. Lidé prodávají své domy. Je tedy jasné, že firma poškozuje zdraví a zájmy obyvatel Zálabí. Lidé Vás spojují s danou causou.
Proč tedy Odbor ŽP Krajského úřadu neodebral Povolení k výrobě Azosu? To čekáte až tu lidé začnou umírat? Nedostatků a porušování nařízení na straně Azosu je dost k okamžitému zavření.
Ptám se Vás proč jste se jako občan města a hejtman v jedné osobe nepostavil na stranu občanů a firmu jste doposud nezavřel?
Díky
ODPOVĚĎ:Krajský úřad nepodléhá hejtmanovi Středočeského kraje. Jsem rád, že se jeho veškeré kroky v této věci prošetřily u ombudsmana a nebyla shledána žádná pochybení.
DOTAZ: Pane hejtmane, proč se již dva a půl roku nebere ohled na stížnosti obyvatel Nymburka? Bez ohledu na to, zda je původcem AZOS nebo ne, dva a půl roku si lidé stěžují na dusivý a dráždivý odér v ovzduší. Jak je možné, že jste za celou dobu neinicioval dlouhodobé širokospektrální měření, které by jednoznačně prokázalo, jaké látky se ve vzduchu vyskytují a co konkrétně tedy lidem jejich obtíže způsobuje. A pak teprve se mohl začít hledat viník. Možná to AZOS je, možná ne, ale to je jedno - lidi trápí zápach a zdravotní obtíže, ne továrna.
ODPOVĚĎ:Kontrolní mechanismy dle zákona má Česká inspekce životního prostředí. Všechny podněty krajský úřad Středočeského kraje s nimi konzultoval. Inicioval jsem vytvoření komise za přítomnosti všech složek i stěžovatelů, která tuto problematiku řeší.
DOTAZ: Pane Petero, pokud KUSK vydal příkaz k zastavení AZOSu, patrně má pro to pádný důkaz. Proč tedy KUSK na základě tohoto důkazu neodebral AZOSu integrované povolení, čímž by ho zastavil z minuty na minutu a bez možnosti odvolání? AZOS by si musel znovu vyběhat všechna povolení, projít konečně zkušebním provozem a zapracovat na skutečném dodržení všech podmínek.
ODPOVĚĎ:Již jsem obšírněji odpovídal, krajský úřad koná tak, jak mu dovoluje současná legislativa.
DOTAZ: Pane Petero, vážně je vám ukradené, že ve vašem městě dýchají malé děti kyselinu a kovy? Protože kdyby vám to ukradené nebylo, tak jste za ty dva roky rázně zakročil. Stovky lidí ten zápach cítí a řadě z nich se zhoršilo zdraví. To si snad myslíte, že jde o nějakou kolektivní halucinaci? Není vám hanba, že pořád jdete na ruku Šimákovi a zálabským dětem se přitom plní těla rakovinotvornými látkami?
ODPOVĚĎ:Nejsem všemocným vládcem Středočeského kraje a jak už jsem zmínil, výkon státní správy krajského úřadu nepodléhá hejtmanovi.
DOTAZ: Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak to vypadá s přípravami na rekonstrukci krajské ulice Revoluční v Poděbradech. Kdy bychom se dle Vašeho názoru mohli opravy dočkat?
Děkuji
ODPOVĚĎ:Revoluční ulice se v současné době projektuje a je v seznamu projektů, které by se měly realizovat v letošním roce. Zbývá ještě dořešit dešťovou kanalizaci a její napojení.
DOTAZ: Dobrý den pane Petero,
chci se Vás zeptat jestli nezvažuje kraj vytvořit cyklostezku po toku Mrlina (Nymburk, Budiměřice, Křinec, ...... )
Děkuji za odpověď
ODPOVĚĎ:V oblasti Nymburska a Poděbradska je prioritou cyklostezka podél Labe. V současné době se projektuje úsek Poděbrady - Pňov a v dalších krocích cyklostezka do Kolína. A na druhé straně cyklostezka Nymburk - Lysá nad Labem - Brandýs. V krátkodobém horizontu se s cyklostezkou kolem Mrliny nepočítá.
DOTAZ: Dobrý den, pane hejtmane. Ráda bych se zeptala na zvířata v Milovicích. Vím, že se tam teď narodila hříbátka divokých koní. Plánuje kraj dovézt do Milovic i další druhy zvířat, popřípadě jaké plány obecně se zdejšími zvířaty a tím územím máte? Díky za reakci, Ivana.
ODPOVĚĎ:Za prvé bych chtěl pochválit lidi, kteří vymysleli "české serengeti" a projekt realizovali. Chceme společnosti Česká krajina pronajmout další plochy, cca 30 hektarů. Cílovým stavem je rozšířit stáda stávajících sudokopytníků (divokých koní by mělo být cca 50). S dalšími druhy se zatím nepočítá. Projekt je založen na těch druzích, které na tomto území žily v minulosti. Kraj je připraven podpořit, možná i realizovat, dvě vyhlídkové věže a cyklostezku propojující obě oplocená území.
DOTAZ: Pane hejtmane, mnoho lidí by si přálo Váš návrat na místo starosty města Nymburka, uvažujete nad tím, že byste opět kandidoval? Děkuji.
ODPOVĚĎ:Ve vedení města jsem pracoval 16 let a myslím, že to je dostatečná doba. Dění ve městě mě stále zajímá, snažím se mu pomáhat i ze své současné pozice. Kandidovat do vedení města již nebudu, ale na podzim se budu ucházet o opětovné zvolení hejtmanem Středočeského kraje.
DOTAZ: Dobrý den, pane hejtmane! Velmi mě zajímá, jakým způsobem AZOS v Nymburce porušil integrované povolení. Když vedení firmy tvrdí, že mají vše v pořádku. Děkuji.
ODPOVĚĎ:Ve věci AZOSu už jsem se vyjádřil dostatečně.
DOTAZ: Dobrý den, pane hejtmane, dočetl jsem se, že kvůli neprovedeným demolicím vyplývajícím ze smlouvy chce dát kraj výpověď firmě RP Mladá.
Kolik toto odstoupení od smlouvy bude kraj stát ? Děkuji za konkrétní odpověď.
ODPOVĚĎ:Rada Středočeského kraje rozhodla o ukončení nájemní smlouvy z důvodu neplnění podmínek smlouvy nájemcem. O jakémkoliv vzájemném vyrovnání je v tuto chvíli předčasné mluvit.
DOTAZ: Dobrý den pane hejtmane, můžete mi prosím sdělit, jaké konkrétní kroky děláte VY, vedoucí k finálnímu vyřešení otázky týkající se firmy AZOS v Nymburce? S vírou v lepší ovzduší a Vám děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:Již jsem odpovídal.
DOTAZ: Dobrý den,viděl jsem Vás několikrát na zápasech nymburských basketbalistů. Máte i nějaké jiné oblíbené sporty? A jak kraj vlastně sport jako takový podporuje?
ODPOVĚĎ:V Nymburce vedu fotbalový oddíl Polaban Nymburk, který v současné době hraje divizi a je ve středu tabulky.
Kraj finančně podporuje sportovní akademie pro děti částkou 15 milionů korun ročně a dále vypisuje granty pro sport v celkové výši dalších 40 milionů korun.
DOTAZ: Dobrý den, četl jsem několikrát, že kraj podporuje stavbu nových cyklostezek. A může podporovat i jejich opravy? Protože třeba trasa mezi Nymburkem a Poděbrady, které je velice frekventovaná, je na mnoha místech, především v těsné blízkosti města, už dost rozbitá a třeba na bruslích tam mohou hrozit úrazy. Nebo je to spíš záležitost města? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:Kraj opravuje a rekonstruuje ty cyklostezky, které jsou jeho majetkem, což tato zmiňovaná není. Domnívám se, že i na opravy jsou pro obce dotační tituly, kde mohou žádat o finanční prostředky.
DOTAZ: Pane hejtmane, kde všude na Labi se plánuje postavit přístaviště? Kolik to bude stát?
ODPOVĚĎ:Přístaviště se mají stavět od Kolína po Mělník, v současné době probíhá příprava. První přístaviště by se měla stavět v Nymburce a Čelákovicích. Byl bych rád, kdyby se povedlo začít stavět koncem tohoto nebo začátkem příštího roku.
DOTAZ: Považujete za slušné, že jste si ponechal vedle funkce hejtmana i funkci předsedy Dozorčí rady VAK Nymburk za kterou pobíráte další peníze (vedle platu hejtmana)? Kromě toho jste také naprosto bezdůvodně (nebyla žádná inflace) zvýšil občanům Nbk a okolí od letošního roku vodné o cca 1 Kč!
ODPOVĚĎ:Ve společnosti VAK nejsem v dozorčí radě, ale v představenstvu. Za mojí činností jsou vidět výsledky. Za posledních 15 let, co ve VAK pracuji, se podařilo investovat cca 750 milionů korun převážně z dotačních prostředků. Ze společnosti, která před 15 lety poskytovala služby jen v části okresu Nymburk, je v současné době poskytovatel služeb zasahující do pěti okresů.
DOTAZ: Dobrý den.
Jistě víte kolik světelných křižovatek mají velká města Stč. kraje.Jak mi vysvětlíte proč jich mají Cerhenice více jak Kolín,Nymburk atd., včetně osvětlených a vyznačených přechodů. Že by vliv Vašeho náměstka? Nehledě na to,že systém nastavení spínání zdržuje hlavně při příjezdu od Velimi.Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:Starosta Cerhenic využil potenciál dotačních titulů, který umožňoval zlepšit bezpečnost silničního provozu. Dotační prostředky na tuto akci neposkytl kraj, ale stát.
DOTAZ: Azos poskytl při příchodu do Nymburka finanční dar Polabanu. Jste ve vedení Polabanu, takže musíte vědět kolik už Polabanu daroval celkem za tu dobu, co působí v Nymburce. Dále jste významný akcionář VAKu a jste i v jeho vedení, kolik už této společnosti Azos zaplatil? Nemyslíte si, že jste ve střetu zájmů, kdy máte hájit zájmy občanů, ale zároveň máte prospěch z provozu Azosu, a to nejen od jedné společnosti?
ODPOVĚĎ:Nemám informace, že by AZOS podporoval Polaban či VAK.
DOTAZ: Každý den cítíme Azos, bolí nás hlavy, pálí oči a sliznice, jsme unavení, našim dětem teče ve zvýšené míře krev z nosu, mají dýchací potíže.....
Jak je možné, že Vás se z toho nic nedotýká, nevadí Vám to ? (vzhledem k vydané 4.změně IPPC ). Tuto firmu jste Vaším rozhodnutím dosadil do obytné zóny v Nymburce a učinil ze života zdravotní peklo lidem v Nymburce. Cítíte se za tuto již 3 roky trvající situaci vůči Vašim voličům zodpovědný?
ODPOVĚĎ:Již jsem odpovídal... Osobní zodpovědnost necítím.
DOTAZ: Údajně prosazujete jakýsi projekt přístavišť na Labi. Kde přesně by měla být, kdy by měla začít fungovat a co si od nich slibujete?
ODPOVĚĎ:Již jsem odpovídal, slibuji si od nich zvýšení cestovního ruchu po vzoru Baťova kanálu. V Nymburce by molo mělo být pod "Fortnou".
DOTAZ: Kraj na toto léto podpořil řadu kulturních projektů. Který z nich je vám nejbližší, kterého se plánujete sám zúčastnit?
ODPOVĚĎ:Letos proběhne Středočeské kulturné léto v GASK Kutná Hora. Jeho součástí je například projekt Vivaldiano, cyklus symfonií Má vlast nebo opera La Traviata.
DOTAZ: Při návštěvě prezidenta jste mluvil o tom, že se kraj bude snažit podpořit učňovské školství. Máte už jasnější představu, jak to chcete udělat?
ODPOVĚĎ:V současné době podporujeme formou stipendií vybrané učňovské obory, chceme v tom pokračovat a dále nově jednat s významnými podniky Středočeského kraje o vzájemné spolupráci se školskými zařízeními. Dále budeme podporovat žákovské jízdné.
DOTAZ: Pokud budete na podzim znovu zvolen, zachováte proplácení žákovského jízdného?
ODPOVĚĎ:Ano. A dále chceme zavést bezplatné jízdné pro důchodce nad 70 let v autobusech a na železnici.
DOTAZ: Už víte, kdo proti vám bude na podzim kandidovat na post hejtmana za hnutí ANO? Považujete ANO za největšího soupeře?
ODPOVĚĎ:Dle mých informací bude kandidovat paní Jermanová, hnutí ANO bude náš největší konkurent.
DOTAZ: Pane hejtmane, pokud byste v krajských volbách neobhájil hejtmanský post, kandidoval byste v komunálních volbách v Nymburce opět na starostu města? Osobně bych to uvítala.
ODPOVĚĎ:Již jsem odpovídal.
DOTAZ: Dobrý den, plánujete v Nymburce novou hudební školu?. Nynější hudebka je nedostačující . Co bude se zimním stadiónem? Je v dezolátním stavu. Souhlasíte s opravou plaveckého stadiónu , nebo s výstavbou nového? Co bude s fotbalovým hřištěm Polaban? Co s opravami památek? Děkuji
ODPOVĚĎ:Počítá se s rekonstrukcí hudební školy, s další školou ale nikoliv. Zimní stadión i plavecký bazén jsou záležitostí města Nymburk. Bývalý stadión "Polaban Nymburk" patří Lokomotivě, není mi známo, co s ním zamýšlí. Oprava památek je problém, protože na ně nejsou poskytovány evropské dotace.
DOTAZ: Dobrý den,
jako obyvatel obce Straky se stoupající nejistotou sleduji již přes půl roku různé zprávy ohledně letiště Milovice. Ať už různé dřívější informace o „strategické průmyslové zóně“ nebo čínských investorech, tak i z poslední doby Vaše zarputilá snaha vypovědět smlouvu Mladá RP a nedávná návštěva čínského prezidenta a s ní spojené množství dohod o spolupráci s ČR. Přičemž Čína má množství levné pracovní síly a potřebu transportovat zboží do světa. A to vše dohromady, spolu s naší geografickou polohou a ochotou českého národa prodat svou zem za pár šupů, mě až děsí. Naše obec Straky se po letech okupace Sověty a 20letech nejistoty, co bude s letištěm, konečně vzpamatovává. Staví se zde nové domy, rekonstruuje, stěhují se sem noví obyvatelé. Obávám se možného zprovoznění letiště Milovice pro dopravní letadla a výstavby průmyslové zóny, přičemž se argumentuje prospěšností pro milovickou nezaměstnanost. Přičemž ta byla ke konci roku 2015 nejnižší a to 6,6%, to je 481 nezaměstnaných z Milovic (kdoví kolik jich je opravdu ochotných pracovat) versus 556 obyvatel Strak, kteří by byli dopadem zprovoznění letiště nejvíce postiženi, nemluvě o totálním konci obnovování naší obce. Omlouvám se za obsáhlejší text a nyní moje otázky:
1. Co by jste s letištěm Milovice nejradši udělal Vy osobně?
2. Zabýval se někdo tím, pokud se letiště zprovozní pro jiná než sportovní letadla, jaký to bude mít dopad na Straky? Co by nás v takovém případě čekalo? Vystěhování nebo život 1km před ranvejí v letovém koridoru, …
Děkuji, za Vaše odpovědi, s pozdravem Lucie Stuchlíková
ODPOVĚĎ:Území Boží Dar včetně letiště Milovice nikdy nebylo předmětem žádných jednání s čínskými partnery.
Pokud jde o letiště, jsem zastáncem maximálně sportovního letiště.
DOTAZ: Vážený pane hejtmane, v jakém stádiu je pokračování integrace hromadné dopravy ve Stč. kraji? Na Nymbursku stále existuje dvojvládí SID a PID, které nejen, že stojí krajskou a městskou pokladnu nemalé peníze, ale způsobuje například i fakt, že autobusy PID a SID jezdí v podobný čas, kdy jeden (PID) je přeplněný a druhý (SID) veze řidiče a dva cestující. Z ušetřených prostředků by mohla vzniknout nová spojení a tím i stoupnout atraktivita veřejné dopravy.
ODPOVĚĎ:Včera proběhlo na magistrátu hlavního města Prahy jednání, kde jsme si stanovili další cíle. Integrace dopravy je prioritou pro obě strany. Nejbližší integrace proběhne v regionech Kladno a Slaný do léta 2017. V příštím roce by měla proběhnout integrace i na území Lysé a Milovic.
DOTAZ: Dobrý den Pane hejtmane.
Aktuální problém Nymburka a jeho obyvatel ( hlavně zálabí) je firma Azos a její neoprávněné podnikání a hlavně vypouštění jedovatého zápachu je tak nějak stále na mrtvém bodu i když se nějaké právní kroky podnikají. Jak je však možné, že prostě nezasáhne patřičná instituce za doprovodu policie a toto nezákonné a hlavně život ohrožující podnikání nezastaví?? Ano je třeba se řídit zákonem, ale pokud evidentně toto firma zákon porušuje, pak nemá ani ona sama právo se jej dožadovat a selský rozum mi pak říká udělat to správně a ochránit občany a jejich zdravý nad zájmem podniku, který jejich zdravý poškozuje. Okamžitě bych jim tam poslal zásah, vyhnal dělniky z továrny a tu následně uzavřel. Samozřejmě, že by firma podala stížnost, ale nastal by obrácený případ, že by se různá jednání a soudy protahovaly ale už by nebyl cítit jedovatý zápach a stejně tak jako hraje o čas Azos by to dělalo i město. Co si o tom myslíte???
ODPOVĚĎ:Již jsem odpovídal.
DOTAZ: Dobrý den pane Petero. Kdy a proč jste vystoupil z KSČ?
ODPOVĚĎ:Vystoupil jsem v roce 1990.
DOTAZ: Dobrý den pane Petero,

zajímalo by mě z jakého důvodu se firmě Azos.cz neodebral integrované povolení na jehož základě firma podniká a které několikrát porušila. Proč tak pomalý postup, když firma cca tři roky nelegálně podniká a zamořuje Nymburk.
Děkuji za Vaši odpověď.

s pozdravem J. Pátek
ODPOVĚĎ:Již jsem odpovídal.
DOTAZ: Zdravím, pane hejtmane,
jaký je Váš názor na zřízení bazénu v Nymburku, s ohledem na nutné vstupní investice (ať pro rekonstrukci nebo nový objekt) a následné nezbytné a nemalé provozní náklady ? Zdá se Vám přiměřené provozovat bazén v městě velikosti Nymburka, případně Poděbrad, když v okolí je těchto zařízení dost a v docela komfortním vybavení ? Díky za odpověď, přeji Vám hezký den a osobní pohodu, Kroupa
ODPOVĚĎ:Toto je zodpovědnost zastupitelů jednotlivých měst. Souhlasím s Vámi, že provozní náklady jsou vysoké a radnice musí zvážit účelnost těchto investic.
DOTAZ: Dobrý den,
zajímalo by mě, co hodlá dál krajský úřad podniknout v kauze Azos. Případně jakým způsobem odškodní Krajský úřad všechny nymburáky ze čtvrti zálabí, kteří to nejvíc odnáší a dýchají to svinstvo.
ODPOVĚĎ:Již jsem odpovídal dříve.
DOTAZ: Dobrý den, pane Petero! Dočetl jsem se v novinách, že kraj vypověděl smlouvu Mladá RP, ale chci se zeptat, jestli máte opravdu všechno podloženo. Protože firma tvrdí, že na zbourání budov má ještě dost času. a podle smlouvy! takže jak to tedy je? A co hodlá Středočeský kraj dělat s těmi pozemky? Děkuji
ODPOVĚĎ:Náš právní názor jsme vyjádřili výpovědí. Pokud jde o pozemky, prvotní je dokončení demolic a revitalizace území.
DOTAZ: Dobrý den, pane hejtmane, chci se Vás zeptat, kdy bude hotova tzv. Všejanská spojka? (respektive doufám, že poslední vaše informace, obzvláště v kontextu s nadcházejícími krajskými volbami, nepatří do kategorie "slibem nezarmoutíš" ).
ODPOVĚĎ:Již jsem odpověděl dříve, rozhodně se nejedná o předvolební slogan.
DOTAZ: Dobrý den, proč městské kulturní středisko Nymburk, nepořádá programy pro děti. Zatím žádná akce nebyla pro školní děti 6-14 let. Děkuji
ODPOVĚĎ:Zeptejte se na městě, které je zřizovatelem.
DOTAZ: Dobrý den, pane hejtmane,
při nedávné návštěvě čínského prezidenta se kromě jiného projednával projekt vodního propojení Dunaj -Odra - Labe, včetně případného čínského spolufinancování. Chci se Vás zeptat, zda jste příznivcem tohoto projektu? ... a v případě realizace, jaký by to mělo dopad na města a přírodu v Polabí ?
ODPOVĚĎ:Jsem v poradním orgánu pana prezidenta pro tuto záležitost. Smysluplné se mi zdá propojení Odry a Dunaje, u Labe jsou investice vysoké, na stávajícím Labi by se musel vybudovat jez u Děčína a dále plavební kanál u Přelouče. Dopad na přírodu by řešilo posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA.
DOTAZ: Dobrý den, pane hejtmane,
Středočeský kraji (díky blízkosti a spádovosti Prahy) má nejhustší síť pozemních komunikací v republice, avšak obrovské množství silnic 2. a 3. tříd je dlouhodobě velice zanedbávaných.
Jak se Vám daří získávat finanční prostředky na jejich opravu např. v konkurenci s moravskými kraji ?
ODPOVĚĎ:Z hlediska počtu kilometrů máme trojnásobně větší síť oproti moravským krajům, peníze získáváme ze Státního fondu dopravní infrastruktury a dále z evropských dotačních titulů, v neposlední řadě z krajského rozpočtu. Ročně jde na opravy a investice cca jedna miliarda a dvě stě milionů korun.
DOTAZ: Dobrý den, dle informací z předminulého týdne měl Azos nařízením Středoč.kraje zastavit výrobu, zanedlouho poté mu je však dána opět zelená v podobě 4.změny IPPC. Kde má tato věc logiku? Po 3 letech je situace s toxickými látkami horší a horší. Pokuty udělované Azosu nic neřeší a Nymburákům jde o zdraví.
ODPOVĚĎ:Viz výše.
DOTAZ:
Mám dotaz asi i za další obyvatele, našeho kraje, Proč nejde upravit voda tak, aby nebyla tak kamenná. Ničí to spotřebiče, také pít jí není zdravé. děkuju za odpověď, případnou ! jana měřínská milovice
ODPOVĚĎ:Máte pravdu, že na Milovicku má voda zvýšenou tvrdost. Na tyto hodnoty ale není stanovena žádná norma. Doporučuji umístit na přívod magnet na magnetickou úpravu vody.
DOTAZ: Dobrý den pane hejtmane Petero, rád bych znal Vaše soukromé přání (přání pana Miloše Petery a ne hejtmana), jak byste chtěl aby byla uzavřena kauza AZOS? Citace jednotlivých úřadů, ombudsmana apod. jsem se již dozvěděl. Děkuji za Vaši upřímnou odpověď a lidskou (ne politickou) odpověď. S úctou, Miloš Vosáhlo
ODPOVĚĎ:Výroba či provoz jakékoliv firmy by neměla obtěžovat či zhoršovat kvalitu života obyvatel v přilehlých oblastech. V případě, že toto firmy nejsou schopny zabezpečit, nemohou svoji činnost vykonávat.
DOTAZ: Zkouším potřetí, dotaz, na kvalitu vody, kterou pijeme a která je kamenná moc. Ničí dom. spotřebiče a je opravdu drahá, na tak špatnou kvalitu ! dočkáme se nápravy ? děkuju
ODPOVĚĎ:Cílem společnosti Vodovody a kanalizace je pro účely pitné vody využívat povrchové zdroje na území města Poděbrad a nahradit tak podzemní vodu, která se v současné době k těmto účelům používá.
DOTAZ: Dobrý den, pane hejtmane. Jste pro arabsko-africkou migraci nebo proti migraci a jaký je Váš názor na kvóty, včetně možného umísťování těchto osob v našem kraji.
Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:Souhlasím s panem prezidentem ve věci migrace, že bychom měli být vstřícní k migrantům, kteří nám jsou kulturně blízcí, jako jsou například Ukrajinci či Bělorusové. Středočeský kraj dělá vše pro to, aby zajistil bezpečnost svých obyvatel.
DOTAZ: Dobrý den pane hejtmane,
hovoříte o cyklostezkách Poděbrady-Nymburk-Brandýs n.L. podél Labe. Pokud po pravé straně řeky uvažuje se o lávce přes řeku v oblasti Hradištka, Kerska případně Semic?
ODPOVĚĎ:Vedu jednání s Povodím Labe o možnosti využít potenciál jezu v Hradišťku nebo vybudovat samostatnou lávku přes Labe v těchto místech. Děkuji Vám za všechny otázky a těším se brzy na shledanou.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies