3/8

Sídliště Jankovice se má dočkat do roku 2021 celkové revitalizace.

Autor: VLP / Jínová Milena