4/9

TEO JE DOMA V PRAZE. THEODOR VYBÍRAL se poprvé podíval na svět 9. dubna 2017 ve 14.37 hodin. Jeho váha byla 3 440 g a míra 49 cm. Maminka Valerie prozradila, že mu budou říkat Teo. Tatínek Miroslav si oba odvezl domů do Prahy.

Autor: DENÍK/Milena Krejsová